Disati

Biti živ. Disati. Biti slab. Disati. Biti. Disati. Trošiti dane. Disati. Ujednačeni ritam postojanja.

Ne disati. Rasplinuti se u hiljadu sjajnih čestica, svakoj dati nečije ime i adresu. Tražiti vas kojih nema.

sinusoida
Like the shadow I am And I am not

Komentariši